Laafsekikkers.be - Privacybeleid

Dit beleid legt in detail uit hoe “Laafsekikkers.be” samen met zijn verbonden diensten en bedrijven (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Laafsekikkers.be”, “https://www.laafsekikkers.be/forum”) en phpBB (hierna “zij”, “hun”, “zijn”, “phpBB-software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB-teams”) de informatie die wordt verzameld gedurende een bezoek aan dit forum, wordt gebruikt (hierna “je informatie”). Laafsekikkers gebruikt cookies om de website en haar forum goed te laten functioneren en om uw gebruikservaring te verbeteren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

Dit forum bewordt beheerd door Bart Brebels als administrator/ webmaster. Laafsekikkers vindt het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin de gebruikers er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens. Betreffende het gebruik van de website en het gebruik van cookies is Laafsekikkers zich ervan bewust dat de privacy van zijn gebruikers en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Je informatie wordt op twee manieren verzameld door phpBB. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB-software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van je computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een indentificatienummer (hierna “user-id”) en een anoniem sessienummer (hierna “session-id”). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB-software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op “Laafsekikkers.be”. Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.

Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna “je wachtwoord”) en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna “je e-mail”). Je informatie voor je account op “Laafsekikkers.be” is beveiligd door de privacywetgeving die geldt in het land waar dit forum gehost wordt. In het geval van Laafsekikkers is dit België. Alle informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres die vereist is bij het registratieproces op “Laafsekikkers.be” is verplicht of optioneel, dat is een keuze van “Laafsekikkers.be”. Je hebt altijd zelf de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wil ontvangen.

Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld) waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Toch is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op meerdere websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op “Laafsekikkers.be” kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het nooit aan iemand van Laafsekikkers.be”, phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”-optie gebruiken bij het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je je opnieuw kunt aanmelden.

Binnen de phpBB-software is er echter ook een tweede manier waarin wij informatie verzamelen. Dit omvat de informatie die je tekstueel aan ons doorstuurt. Dit is onder andere het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna “anonieme berichten”), registreren op “Laafsekikkers.be” (hierna “je account”) en berichten die verstuurd zijn na je registratie en wanneer je bent aangemeld (hierna “je berichten”). De inhoud van deze berichten vallen onder door de gebruiker bewust publiek gemaakte informatie, en niet onder vertrouwelijke of persoonsgegevens. U behoudt ten alle tijden het recht om dergelijke informatie niet aan Laafsekikkers te bezorgen. Deze gegevens vallen net zoals de gebruikersnaam buiten deze privcay-disclaimer en het cookie-beleid, maar zijn wel onderhevig blijven aan forumregels zoals beschreven in onze gebruikersovereenkomst. Er worden ook buiten de phpBB-software cookies aanmaken wanneer je “Laafsekikkers.be” bezoekt, zie ook hieronder.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van ons forum te kunnen gebruiken. Al kan u hier wel voor kiezen voor een optimale gebruikerservaring. Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Laafsekikkers de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
- Gebruikersnaam, aanspreking (noodzakelijk voor de registratie van uw account);
- Contactgegevens (e-mail, noodzakelijk voor de registratie van uw account);
- Locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel);
- gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;
- Laafsekikkers kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.
- informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de bladzijden van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen.

Laafsekikkers verkrijgt ook informatie via de optionele gegevens die u zelf vrijblijvend naar Laafsekikkers verstuurt. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Berichten plaatsen als een anonieme gebruiker (dus "anonieme berichten"), en de berichten die u plaatst nadat u geregistreerd en ingelogd bent (dus "jouw berichten"). Alsook de informatie welke tijdens het registratieproces, waar buiten uw gebruikersnaam/ wachtwoord/ e-mailadres, optionele en niet verplichte gegevens kunnen worden ingevuld door de gebruiker. U behoudt ten alle tijde het recht om te kiezen geen optionele gegevens te verlenen. Optionele gegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens, en vallen buiten deze privacy disclaimer.

Waarom wordt die informatie verzameld?
Laafsekikkers verzameld de hierbij voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

- om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
- om de door u gevraagde producten en diensten te leveren;
- om onze producten diensten te verbeteren;
- om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
- om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
- om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
- om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
- om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, of via e-mail of (forum)privebericht;
- om een belangrijke update en kennisgeving inzake de website en haar forum tot bij u te krijgen.

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?
Laafsekikkers kan uw persoonsgegevens delen met met derden waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account. Op basis van ons gerechtvaardigde belang, h et belang binnen onze relatie als forum naar de forumgebruiker(s), waarmee we persoongegevens verwerken om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen, kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. De activiteiten van derden bevatten de hosting van webservers door Combell en data-analyse via de host zijn AWStats analyse alsook Google analytics. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van Laafsekikkers worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy. Laafsekikkers geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?
Wij houden uw persoongegevens bij zolang u als lid geregistreerd blijft op dit forum. Indien u een vraag tot verbetering/gedeeltelijke wissing heeft gesteld, voeren wij dit uit binnen de dertig dagen na de ontvangstmelding van uw vraag. Indien u heeft aangegeven niet langer als lid te willen fungeren, schrappen wij uw gegevens binnen de zes maanden na de ontvangst van uw vraag tot schrapping.

Hoe gebruiken we cookies?
Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:
- Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens, of de ongelezen posts op het forum niet worden bijgehouden. Door "Laafsekikkers.be" te bezoeken, worden er door de phpBB-software drie cookies op uw computer opgeslagen; De eerste 2 cookies bevatten gebruikersgegevens (de "user-id") en anonieme sessiegegevens (de "session-id"), deze worden automatisch toegewezen door de phpBB-software. Een derde cookie wordt opgeslagen zodra u onderwerpen opent op "Laafsekikkers.be". Deze cookie zegt welke onderwerpen u al gelezen hebt en zorgt voor gebruiksgemak.
- Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. analytische cookies om te achterhalen hoe forumgebruikers en lezers op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.
- Functionele cookies: Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters en trefwoorden waaronder bijvoorbeeld diersoorten. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.
- Social media cookies: Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies
Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn. Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en onlineprivacy worden toegelicht.

Webbakens
Sommige onderdelen van deze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens worden genoemd (ook bekend onder de naam clear gifs), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken website hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.

Rechten van de betrokkenen
U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. ndien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze bezwaren en gevraagde beperkingen zijn enkel ontvankelijk inzake persoonsgegevens, niet bij door uzelf openbaar gemaakte informatie. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen. Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om emails van Laafsekikkers te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Recht van inzage:
Iedere natuurlijke persoon die weet of meent te weten dat zijn of haar gegevens worden verwerkt, kan bij de webmaster zijn of haar recht van inzage (of toegang) uitoefenen, d.w.z. vragen of en zo ja welke gegevens over hem of haar verwerkt worden. De webmaster is de verwerkingsverantwoordelijke, en beantwoord deze elektronische verzoeken op zijn beurt eveneens elektronisch in een gangbare elektronische vorm. Bij deze verzoeken schenkt de verwerkingsverantwoordelijke bijzondere aandacht aan de identiteit van de verzoeker. Die identiteit kan op verschillende manieren worden bewezen, afhankelijk van de context en vooral van de manier waarop het verzoek wordt uitgeoefend. In elk geval moet de verwerkingsverantwoordelijke zeker zijn dat de verzoeker is wie hij of zij beweert te zijn. Niet tegenstaande wordt u steeds op de hoogte gebracht als wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie te weigeren, of als wij uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met de dataverwerker, Bart Brebels, via het volgende emailadres. U hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Veiligheid
Laafsekikkers spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Laafsekikkers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wijzigingen aan deze policy
Laafsekikkers kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde (deze) webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Dataverwerker
Alle vragen over deze policy, de privacy- en gdpr - toepassingen gebeuren via de dataverwerker/verwerkingsverantwoordelijke, Bart Brebels, te contacteren via het volgende emailadres