Alle tijden zijn UTC + 1 uurTaal:
Laafsekikkers.be - Registratie

Algemene voorwaarden
Door het bezoeken/gebruiken van "Laafsekikkers.be" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Laafsekikkers.be" of "http://www.laafsekikkers.be/forum"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Laafsekikkers.be" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Laafsekikkers.be". Als je wel gebruik blijft maken van "Laafsekikkers.be", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: http://www.phpbb.com/.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "Laafsekikkers.be" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "Laafsekikkers.be" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "Laafsekikkers.be", noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Toestemming verwerking persoonsgegevens
Door verder te klikken vraag u een registratie van een gebruikersaccount aan op het forum van Laafsekikkers, waarbij er persoongegevens vereist zijn, en gebruikt zullen worden. Conform de Europese privacywetgeving van 25 mei 2018 in uitvoering van de in uitvoering van de General Data Protection Regulation hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u actief lees- en postrechten te geven op het forum. Door uw registratie verder te zetten naar de volgende stap, door onderaan deze pagina op Ik ga akkoord met de voorwaarden te klikken, geeft u ons hiervoor toestemming vanaf 25/5/2018.

Welke persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in de volgende registratie stap. Uw gebruikersnaam ofwel aanspreking & uw emailcontactgegevens. Uw gegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden: De General Data Protection Regulation (Verordening (EU) 2016/679 alook de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit overzicht uw situatie op een bepaald moment weergeeft en dat de opgenomen gegevens kunnen wijzigen.

Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?
Laafsekikkers verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden: 
-om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
-om de door u gevraagde producten en diensten te leveren;
-om onze producten en diensten te verbeteren;
-om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
-om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
-om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
-om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail
-om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, of via e-mail;
-om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten; 

Waar komen uw gegevens vandaan?
Laafse Kikkers Forum verwerkt gegevens die u aan ons heeft meegedeeld, uw gegevens op basis van het gebruik van onze onlinediensten (phpBB forum) en gegevens die we van derden hebben gekregen. Onder gegevens van derden vallen gegevens door het hostbedrijf Combell, hun data-analyse (AWStats analyse) en Google analytics.

Aan wie maken wij uw gegevens over?
Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media indien u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account. Uw persoonsgegevens worden mogelijk meegedeeld aan derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Het betreft op dit ogenblik met name Combell NV en Google analytics. Google analytics is een derde welke zich in het buitenland bevind, of wel een internationle organisatie is. Uw gegevens worden door ons nooit doorgegeven aan commerciële organisaties. Laafsekikkers geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?
Uw gegevens worden opgeslagen voor zolang u lid blijft op het Laafse Kikkers Forum en maximaal tot 6 maanden nadien.

Welke rechten heeft u als betrokkene?
Overeenkomstig de wetgeving heeft u recht op inzage, op verbetering, op wissing of op beperking van de verwerking van de bewaarde informatie en kan u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Hiertoe richt u een aanvraag Bart Brebels, dataverantwoordelijke Laafse Kikkers Forum, via een email naar info@laafsekikkers.be, (eventueel) vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit conform/ ernst van de inhoud van uw verzoek. U kan de persoonsgegevens die wij over u als forumgebruiker verwerken online raadplegen door na identificatie met uw gebruikersnaam en paswoord te klikken http://www.laafsekikkers.be/forum/ucp.php?i=172 Als u als forumgebruiker geen of niet langer publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan dat aangegeven worden na identificatie met uw gebruikersnaam en paswoord via http://www.laafsekikkers.be/forum/ucp.php?i=173

Vragen of klachten?
Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u contact opnemen via info@laafsekikkers.be met de dataverwerker Bart Brebels. Mocht u klachten hebben dan kan u dataverwerker of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Uw toestemming en akkoord?
Na uw registratie krijgt uw van ons, na een korte verwerkingstijd (1-2 dagen), een kopie van bovenstaande privacydisclaimer. Wij verzoeken u na uw registratie om ook per mail uw akkoord te geven over bovenstaande. Eenmaal deze ontvangen is, wordt uw account geactiveerd. Indien u dat niet doet, houden wij uw persoonsgegevens niet langer bij en verliest u bepaalde forumrechten. U kan uw toestemming ook altijd herroepen via eenvoudig verzoek op info@laafsekikkers.beDit forum werkt op phpBB © 2000-heden door de phpBB Group
Forumthema door Gokin/ Webdesigner custom, geoptimaliseerd met Greensmilies. Vertaald door phpBBservice.nl.


Creative Commons Licentie


Laafsekikkers is een niet-commercieel forum, 'Voor' en 'Door' dieren(tuin)liefhebbers, welke met online publicaties informatie over dierentuinen deelt. Werk van Laafsekikkers is in licentie gegeven volgens een Creative Commons: Naamsvermelding, Niet Commercieel 2.0 Belgische licentie. Citaten van bronnen buiten de Laafsekikkers dienen steeds door de gebruikers zelf, op eigen verantwoordelijkheid, voorzien te worden van een correcte bronvermelding. De gebruikers zijn steeds allen zelf verantwoordelijk voor hun geplaatste posts op het forum. Meer regels/ informatie over het forum vind u terug in onze forumregels en in onze privacy-disclaimer.Lees er meer over